• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Kwitnącej 9a, W. Bogusławskiego 14, P. Nerudy 2, M. Dąbrowskiej 23, P. Nerudy 6, Kwitnącej 21, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Poniżej prezentujemy wykaz pozostałych nieruchomości, o przekształceniu których informowaliśmy w poprzednich zawiadomieniach:

 • Bogusławskiego 2,
 • Bogusławskiego 8,
 • Brązownicza 1,
 • Brązownicza 5,
 • Brązownicza 11,
 • Dąbrowskiej 1,
 • Dąbrowskiej 3,
 • Dąbrowskiej 7,
 • Dąbrowskiej 17,
 • Dąbrowskiej 21,
 • Kwitnącej 11,
 • Kwitnącej 15,
 • Nerudy 3,
 • Nerudy 5,
 • Nerudy 9,
 • Nerudy 10,
 • Nerudy 11,
 • Osikowa 1,
 • Osikowa 7,
 • Osikowa 9.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 apelujemy o nie umawianie terminów podpisania aktów notarialnych do momentu ustabilizowania się sytuacji. Prosimy o odpowiedzialne decyzje zmierzające ku maksymalnemu ograniczeniu ryzyka, z troską o zdrowie i życie nas wszystkich.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino