• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Projekt zmian do Statutu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian do Satutu WSBM „Chomiczówka” przygotowanego na Walne Zgromadzenie 2020.

PDF 48x48  

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. M. Dąbrowskiej 11, M. Dąbrowskiej 13, M. Dąbrowskiej 19, W. Bogusławskiego 4, W. Bogusławskiego 16, J. Conrada 19, J. Conrada 23, Kwitnąca 13, do których Spółdzielnia posiadała w części prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Czytaj dalej

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino