• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WSBM Chomiczówka

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. M. Dąbrowskiej 1, M. Dąbrowskiej 17, W. Bogusławskiego 2, Nerudy 5, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Ogłoszenie konkursu ofert

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem poniższych lokali użytkowych:

 1. ul. J. Conrada 13 o pow. 113,62 m2 
  pawilon - parter
 2. ul. J. Conrada 13 o pow. 494,00 m2
  pawilon - I piętro
 3. ul. J. Conrada 13 o pow. 182,11 m2
  pawilon - I piętro
 4. ul. J. Conrada 13 o pow. 37,00 m2 
  pawilon - pomieszczenie magazynowe
 5. ul. J. Conrada 13 o pow. 70,00 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 6. ul. J. Conrada 15 o pow. 66,42 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 7. ul. Bogusławskiego 6A o pow. 44,00 m2
  pawilon - parter – wolne od 01.01.2020 r. 
 8. ul. Bogusławskiego 6A o pow. 100,00 m2
  pawilon - parter – wolne od 01.02.2020 r. 
 9. ul. Bogusławskiego 20 o pow. 18,00 m2
  budynek mieszkalny - parter

Czytaj dalej

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Uprzejmie informujemy, że na czas remontu w wejściu C, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przyjmuje w wejściu B wew. 131. 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino