• Uzupełnieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2015

  • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2015

  • Uchwała nr 128/2013 z dnia 26.03.2013

Uzupełnieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2015

Zarząd WSBM „Chomiczówka” informuje, że na podstawie § 71 ust. 2 i w związku z § 70 ust 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”, porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o dodatkowe punkty w brzmieniu:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2015

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka" na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 Statutu W.S.B.M. „Chomiczówka", zwołuje

Walne Zgromadzenie

Czytaj więcej...

Uchwała nr 128/2013 z dnia 26.03.2013

Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka"

z dnia 26.03.2013r. w sprawie: zasad wydawania kopii dokumentów Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka" członkom Spółdzielni.

Czytaj więcej...