• Regulamin udostępniania dokumentów

  • Wolne mieszkania

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Historia

wsbm-chomiczowka-001mWarszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Chomiczówka" powstała w wyniku podziału Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 20.06.1990r. W dniu 05.03.1991r. dokonano wpisu do Rejestru Spółdzielni.

Spółdzielnia obejmuje teren znajdujący się w obrębie ulic: Wólczyńskiej, Kwitnącej, Conrada, Bogusławskiego i Żółwiej. Powierzchnia gruntów, będąca w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni, wynosi około 74 ha. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 98 budynków mieszkalnych, 6 pawilonów handlowo - usługowych oraz 17 nadbudów na hydroforniach.
Spółdzielnią kieruje 4-osobowy Zarząd, którego Prezesem od 1995r. jest Edward Młynarczyk,
Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Marcin Łuczkiewicz a członkami Zarządu są Danuta Zioło i Główny Księgowy Marianna Michalik.

Działalność inwestycyjna na terenach Spółdzielni prowadzona jest od 1998r., zaowocowała ona oddaniem w grudniu 1999r. pięciu nowych budynków mieszkalnych z 164 mieszkaniami oraz miejscami postojowymi w garażach wielostanowiskowych przy ulicy Aspekt. W kolejnych latach do użytkowania oddawane były następne budynki mieszkalne wielorodzinne: w styczniu 2004r. przyjęto do eksploatacji 3 budynki ze 122 mieszkaniami przy ul. Aspekt, w grudniu 2006r. 3 budynki ze 116 mieszkaniami wraz z garażami podziemnymi przy ul. Kwitnącej, w maju 2009r. budynek z 58 mieszkaniami wraz z garażem podziemnym przy ul. Brązowniczej, w marcu 2010r. budynek z 15 mieszkaniami, również przy ul. Brązowniczej, w czerwcu 2012r. budynek ze 128 lokalami i powierzchnią usługową wraz z garażem podziemnym przy ul. Conrada, we wrześniu 2013r. dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Żółwiej 14 i Żółwiej 18 w sumie z kolejnymi 130 lokalami. Na chwilę obecną Spółdzielnia realizuje inwestycje przy ulicach Sieciechowska i Osikowa, gdzie budowany jest kameralny 28 lokalowy budynek wielorodzinny, wpisujący się w istniejącą zabudowę.

Zasoby mieszkaniowe wybudowane w latach 1976 -1983 są systematycznie modernizowane, docieplane i remontowane, co sprawia, że Spółdzielnia zyskuje z roku na rok coraz ładniejszy wygląd i na pewno mieszka się tu coraz wygodniej i przyjemniej. Sprzyja temu również położenie Spółdzielni - na skraju Warszawy w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, która jest celem pieszych i rowerowych wycieczek naszych mieszkańców. Spółdzielnia posiada rozległe tereny z urozmaiconą zielenią, z luźną zabudową, co w konsekwencji wykorzystane zostało do stworzenia między budynkami enklaw rekreacyjno – sportowych, rozstawione zostały stoły do ping - ponga, wybudowano siłownie na świeżym powietrzu, boiska do koszykówki i piłki nożnej oraz powstały ogrodzone i nowoczesne place zabaw. Wszystkie te obiekty są regularnie i chętnie wykorzystywane przez młodzież i dzieci. Co roku na terenie Spółdzielni wykonuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Wspólnie z Dzielnicą Warszawa -Bielany, przy ul. Conrada, wzdłuż Potoku Bielańskiego, zrealizowany został park rekreacyjno -sportowy, w którym wśród różnorodnej zieleni znalazły miejsce: boiska do siatkówki i koszykówki, place zabaw dla dzieci.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynków Spółdzielni, przy ul. Conrada, Dzielnica wybudowała krytą pływalnię.

W Spółdzielni działają nowoczesne, ładnie urządzone, kluby osiedlowe: "Chomiczówka" przy ul. P. Nerudy 1 oraz "Domino" przy ul. Bogusławskiego 6A, oferujące mieszkańcom w różnym wieku wiele ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu. W celu rozszerzenia opieki, zwłaszcza nad dziećmi i młodzieżą, w pomieszczeniach klubów znalazło swoje miejsca również Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD oraz Klub Młodzieżowy.

Dobra współpraca Zarządu i organów samorządowych przyczynia się do systematycznego polepszenia warunków życia mieszkańców i rozwoju Spółdzielni.

 

SZERZEJ O INWESTYCJACH SPÓŁDZIELNI

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Chomiczówki oraz z konieczności zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, Spółdzielnia podjęła decyzję o realizacji pierwszej inwestycji mieszkaniowej.
Działalność inwestycyjna Spółdzielni rozpoczęła się w 1998 roku i trwa do dnia dzisiejszego, co zaowocowało powstaniem:

Inwestycji przy ul. Aspekt

wsbm-chomiczowka-002mPierwsza inwestycja powstała przy ul. Aspekt, a do użytkowania w 1999 roku zostało oddanych pięć budynków mieszkalnych ze 164 mieszkaniami oraz miejscami postojowymi w garażach podziemnych. Sukces inwestycji zachęcił Spółdzielnię do kontynuowania działań inwestycyjnych, co zaowocowało przyjęciem do eksploatacji w 2004r. 3 kolejnych budynków ze 122 mieszkaniami. Zabudowa przy ul. Aspekt ma charakter tradycyjny a lokalizacja budynków zapewnia dostęp do terenów zieleni i obiektów małej architektury.

 

 

Inwestycji przy ul. Kwitnącej

wsbm-chomiczowka-003m

 

W grudniu 2006 do użytkowania zostały oddane trzy budynki mieszkalne przy ul. Kwitnącej 12A, 12B, 12C. Inwestycja wzbogaciła zasoby Spółdzielni o 116 kolejnych lokali mieszkalnych. Budynki utrzymane w jasnej, zielonej tonacji idealnie wpisują się w istniejącą zabudowę. Budynki zlokalizowane przy ul. Kwitnącej znajdują się blisko pasażu Conrada, który oferuje mieszkańcom Chomiczówki pełen wachlarz usług i sklepów.

 

 

Inwestycji przy ul. Brązowniczej, Żółwiej

Inwestycja przy ulicy Brązowniczej i ulicy Żółwiej zlokalizowana została wzdłuż ulicy Żółwiej z dojazdem od ul. Brązowniczej. Realizacja przebiegała dwuetapowo, w pierwszym etapie powstał budynek Brązownicza 1A, następnie budynek Brązownicza 1B.
Inwestycja kompozycyjnie wpisuje się w już istniejące osiedle przy ul. Brązowniczej a mieszkańcy nowo wybudowanych bloków mogą korzystać z placu zabaw, już istniejącego w kompleksie budynków. Plac zabaw został zmodernizowany we wrześniu 2009 roku.

ul. Brązownicza 1A

wsbm-chomiczowka-004m

 

W pierwszej kolejności wykonany został V kondygnacyjny budynek mieszkalny z garażem podziemnym, 58 lokalowy. Obiekt został oddany do użytkowania w czerwcu 2009r. i w chwili obecnej jest zasiedlony. Bryła obiektu jest prosta i nowoczesna, z elementami z mlecznego szkła i stali nierdzewnej, utrzymana w jasnej, spokojnej kolorystyce.

 

ul. Brązownicza 1B

wsbm-chomiczowka-005m

W drugim etapie rozpoczęto budowę IV kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 15 lokalowego. Do eksploatacji budynek trafił w 2010 roku. Swoim charakterem nawiązuje do wybudowanego budynku A, jednak nieznacznie odbiega od niego kolorystycznie. Mała ilość lokali tworzy przyjemny, kameralny klimat.

 

 

Inwestycji przy ul. Conrada

wsbm-chomiczowka-006mInwestycja przy ul. Conrada 8 to budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz z wysuniętą w parterze częścią, pod usługi od strony ul. Conrada, oddany do użytkowania w 2012 roku. W chwili obecnej w usługach znajduje się m.in. salon kosmetyczny, cukiernia, optyk.
Wzdłuż obydwu stron budynku, ustawionego dłuższą osią północ –południe, znajdują się ciągi piesze, którymi można dojść do terenów zieleni parkowo-rekreacyjnej. Lokalizacja inwestycji pozwala na bezpośredni dostęp do Parku im. Bolesława Chomicza, który powstał jako owoc współpracy pomiędzy WSBM Chomiczówka a Urzędem m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany. W parku znajdują się dwa place zabaw i boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę

 

Inwestycji przy ul. Melioracyjnej, Żółwiej

wsbm-chomiczowka-008m

 

 

Zespół dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żółwiej 14 i 18 t tto to ostatnia z realizowanych przez Spółdzielnie inwestycji. Zlokalizowana na skraju Chomiczówki od strony lotniska Bemowo. Dwa budynki to w sumie 130 nowych lokali. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również realizację placu zabaw dla młodszych dzieci i dla dzieci starszych i jak każda z inwestycji Spółdzielni otoczona będzie dużą ilością zieleni. Budynki zostały oddane do użytkowania w sierpniu 2013r. Od strony ulicy Żółwiej na parterze budynku Żółwia 14 znajdują się powierzchnie usługowe, dzięki czemu zwiększa się funkcję otaczających terenów.
Więcej informacji o wolnych lokalach – link

 

 

 

 

Realizacje

wsbm-chomiczowka-007m

W chwili obecnej realizowany jest 28 lokalowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sieciechowskiej i ul. Osikowej. Budynek idealnie wpisany jest w istniejącą zabudowę, ustawiony dłuższym bokiem wschód – zachód. W bliskim sąsiedztwie realizowanej inwestycji jest przedszkole i przychodnia zdrowia.
Planowane oddanie budynku do użytkowania koniec września 2015r.
Lokalizacja inwestycji zapewni ciszę i spokój a jednocześnie bliski dostęp do całej infrastruktury miejskiej terenów Chomiczówki.
Więcej informacji o wolnych lokalach – link

 

Plany

W najbliższych planach Spółdzielnia ma dwie kolejne realizacje, pierwszą przy ul. Conrada, Kwitnącej i Gotyckiej i drugą przy ul. Conrada, Brązownicza. W pierwszej kolejności WSBM Chomiczówka planuje zrealizować nowoczesną zabudowę w rejonie ulic Conrada, Kwitnąca, Gotycka. Budynki będą nowoczesne, z usługami w parterach, tworzące spójną linię wzdłuż ulicy Conrada.

Threesome
Threesome
Orgy
Blowjob
Blowjob
Creampie
Threesome
Threesome
Blowjob
Anal
Blowjob