• 1
  • 2
  • 3
  • 4

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz rezygnacji z usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz zgłoszeniowy usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoWzór oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie dla osób ubiegających się o bonifikatę


WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino