• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Walne Zgromadzenie

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2018

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka" informuje, że na podstawie § 71 ust. 2 i w związku z § 70 ust 6 Statutu WSBM „Chomiczówka", porządek obrad Walnego Zgromadzenia został zmieniony w następujący sposób:

Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” na podstawie § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1 Statutu W.S.B.M. „Chomiczówka”, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE.

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino