• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Regulaminy

Nr

Nazwa Regulaminu

Data obowiązywania

Nr Uchwały

I

Regulamin WZ

24.07.2013

(uchwalony 20.06.2013)

3K/13

Z-24.07.13

II

Regulamin Rady Nadzorczej

17.01.2008

2/2008ZP

z dn.17.01.2008

III

Regulamin Zarządu

23.04.2013

14/2013

z dn.22.04.2013

IV

Regulamin Komitetów Kolonii

24.02.2014

12/2014

z dn.24.02.2014

V

Regulamin Komisji Rewizyjnej

06.10.2008

62/2008

z dn.06.10.2008

VI

Regulamin Komisji Technicznej

06.10.2008

60/2008

z dn.06.10.2008

VII

Regulamin Komisji Mieszkaniowej

06.10.2008

61/2008

z  dn.06.10.2008

VIII

Regulamin Komisji Eksploatacyjno-społecznej

27.10.2014

65/2014

z dn.27.10.2014

IX

Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz użytkowania parkingów w WSBM „Chomiczówka”.( zmiana- w § 23 po ust.3 dopisuje się ust.4).

26.03.2012       09.04.2015

7/2012r

19/2015

PDF 32x32 Wyciąg z regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz użytkowania parkingów w WSBM „Chomiczówka”    

X

Regulamin w sprawie obowiązków WSBM ”Chomiczówka”  i osób korzystających z lokalu w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody.

25.11.2013

62/2013

z dn.25.11.2013

XI

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i funkcyjnych w WSBM”Chomiczówka” zm.§ 16 ust.1pkt.2

26.03.2012

 

14.04.2014

8/2012

z dn.26.03.2012

27/2014

z dn. 14.04.2014

 

XII

Regulamin gospodarki finansowej

24.04.2017

16/2017

z dn.24.04.2017

XIII

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami: remontowym i inwestycyjnym WSBM”Chomiczówka”

01.01.2012

66/2011

z dn. 29.12.2011

XIV

Regulamin w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w WSBM”Chomiczówka”

01.01.2018

57/2017

z dn.18.12.2017

XV

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań WSBM”Chomiczówka”

29.12.2011

67/2011

z dn.29.12.2011

XVI

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

30.01.2018

110/2018

z dn.30.01.2018

XVII

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, wykonanie robót budowlanych i usług obcym Wykonawcom, obowiązujące w WSBM”Chomiczówka”

 

29.01.2018

 

3/2018

z dn.29.01.2018

    XVIII                        

Regulamin ustalania wysokości wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy budynków dla zadań inwestycyjnych w WSBM”Chomiczówka”

27.02.2017

3/2017

z dn.27.02.2017

XIX

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach WSBM”Chomiczówka”

28.11.2011

60/11

z dn.28.11.2011

XX

Regulamin przeprowadzenia konkursu na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa ds.techniczno-eksploatacyjnych w WSBM”Chomiczówka”

 

25.03.2013

9/2013

z dn.25.03.2013

XXI

Regulamin przeprowadzenia konkursu na członka Zarządu – Głównego Księgowego

w WSBM”Chomiczówka”

 

18.12.2017

58/2017

z dn.18.12.2017

XXII

Regulamin tworzenia i gospodarowania zasadniczymi funduszami własnymi (kapitałami) w WSBM  „Chomiczówka”.- (zawiera f. udziałowy, zasobowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych).

27.02.2012r.

 

  3/2012

z dn.27.02.2012

 

XXIII

Regulamin wynagradzania członków Zarządu WSBM”Chomiczówka”

01.01.2018

49/2017

z dn.27.11.2017

XXIV

 

XXV

Regulamin tworzenia struktury organizacyjnej WSBM”Chomiczówka”

Regulamin organizacyjny WSBM”Chomiczówka”

 

18.12.2017

 

 

18.12.2017

 

66/2017

z dn.18.12.2017

 

66/2017

z dn.18.12.2017

 

XXVI

Regulamin udostępniania dokumentów

członkom WSBM”Chomiczówka” w Warszawie

22.06.2017

264/2017

z dn.22.06.2017

 

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino