• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Inforumujemy, iż w dniu 23.07.2018 r. otrzymaliśmy pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka. Zapraszamy do zapoznania się z treścią w/w pisma.

PDF 48x48

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Conrada, Brązownicza i Kwitnąca

teren 00m
Realizując postanowienia Uchwały nr 2K/2017 (aby przeczytać Uchwałę kliknij tutaj) podjętej przez Walne Zgromadzenie w 2017r., w grudniu 2017r. Spółdzielnia ogłosiła Przetarg nieograniczony mający na celu wybór Partnera do Realizacji Inwestycji na Nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic J. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że
z dniem 14.05.2018r.
rozpoczną się prace w zakresie przebudowy dróg gminnych:
ul. Kwitnącej i ul. Gotyckiej.

Prace prowadzone będą w oparciu o Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy. Dodatkowe informacje można otrzymać w Dziale Realizacji Inwestycji w godzinach przyjęć interesantów.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino