• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WSBM Chomiczówka

Informacja

Zarząd WSBM „Chomiczówka” zawiadamia, iż po wieloletnich staraniach doszło do zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego ulicę Renesansową w Warszawie, na rzecz Gminy. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych działając na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego w dniu 21 lipca 2020 r. dokonał wykreślenia prawa użytkowania wieczystego Spółdzielni z księgi wieczystej urządzonej dla tego terenu. W dniu 1 września 2020 r. Zarząd Spółdzielni skierował pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany, informując w nim
o przejęciu wskazanej nieruchomości w zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Informujemy, iż podmiotem zobowiązanym do utrzymywania drogi wewnętrznej ulicy Renesansowej pozostaje Miasto Stołeczne Warszawa.

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy

 • ul. W. Bogusławskiego 24,
 • J. Conrada 8,
 • M. Dąbrowskiej 5,
 • Kwitnącej 12 A, B, C,
 • Kwitnącej 19,
 • P. Nerudy 4,
 • P. Nerudy 7,
 • Renesansowej 21,
 • Żółwiej 14, 18,

do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino