• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Informacja

WSBM „Chomiczówka” uprzejmie informuje mieszkańców, że z informacji uzyskanych z pewnych źródeł wynika, że działania podejmowane w imieniu spółdzielni mieszkaniowych przez Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” dot. zakwestionowania sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły pozytywny skutek.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie dopatrzyła się nieprawidłowości w Uchwałach Rady Miasta.

O decyzjach, które zapadną będziemy informować Państwa na bieżąco.

Koncepcja urbanistyczna

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu podejmujemy próby obniżenia kosztów użytkowania wieczystego rejonu ulic Conrada/Brązownicza/Kwitnąca. Liczyliśmy, iż uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXVII/774/2020 otworzy nam drogę do uzyskania bonifikaty - obniżenia stawki z 5% na 3%. Niestety okazuje się, iż w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej Spółdzielnia traktowana jest jako przedsiębiorca, a bonifikaty traktowane są jako pomoc Państwa, która podlegają limitom. W chwili obecnej Spółdzielnia korzysta już z "pomocy" Państwa w związku z uzyskaniem bonifikat opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności lokali użytkowych. Powoduje to, że w najbliższym czasie nie skorzystamy z dobrodziejstw uchwały nr XXVII/774/2020 i nie uzyskamy ulgi w opłatach.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino