• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Odpowiedź na pismo

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią na pismo z dnia 4 lutego 2019 r., L. dz. 1029/2019 r. (data wpływu do Spółdzielni 4 luty 2019 r.), dot. „Żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chomiczówka””.

NOWY DOKUMENT!

PDF 48x48

 

PDF 48x48

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino