• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Inforumujemy, iż w dniu 23.07.2018 r. otrzymaliśmy pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka. Zapraszamy do zapoznania się z treścią w/w pisma.

PDF 48x48

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino