• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Conrada, Brązownicza i Kwitnąca

teren 00m
Realizując postanowienia Uchwały nr 2K/2017 (aby przeczytać Uchwałę kliknij tutaj) podjętej przez Walne Zgromadzenie w 2017r., w grudniu 2017r. Spółdzielnia ogłosiła Przetarg nieograniczony mający na celu wybór Partnera do Realizacji Inwestycji na Nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic J. Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej.

Ogłoszenie przetargu pozwoliło uniknąć generowania kosztów związanych z przygotowaniem/zleceniem wykonania wstępnej koncepcji dla w/w terenu oraz nie było konieczności wiązania się umową z potencjalnym Biurem Projektów.
Konieczne było zbadanie dwóch wariantów realizacji tj.:

Wariant I: realizację inwestycji usługowo – mieszkaniowej przy założeniu wyburzenia wszystkich pawilonów handlowo – usługowych, znajdujących się na w/w nieruchomości i zapewnieniu w nowej zabudowie - minimum 8.000 m2 powierzchni usługowo – handlowej;

Wariant II: realizację inwestycji usługowo – mieszkaniowej przy założeniu przeprowadzenia modernizacji (remontów) istniejących pawilonów handlowo – usługowych wraz z realizacją zabudowy usługowo – mieszkaniowej na niezabudowanej części nieruchomości.

Komisja przetargowa zakończyła prace w maju br. przekazując Zarządowi Protokół z Komisji Przetargowej. Do przetargu stanęła jedna firma, pomimo faktu, że dokumentację przetargową pobrały 3 firmy, w związku z powyższym prace w zakresie przetargu były wydłużone, w celu szczegółowego zbadania złożonej oferty.

Na dzień dzisiejszy przedstawiamy Państwu propozycję jaka została przygotowana przez Oferenta dla Wariantu I, w naszej ocenie korzystniejszego z punktu widzenia estetyki i przyszłościowego myślenia o zagospodarowywanym terenie. Oczywiście zabudowa tego terenu odbywać się będzie etapowo.

teren 01m

teren 02m

Głównym założeniem było zachowanie obecnej funkcji handlowej i usługowej przedmiotowego terenu, wzbogacając go o powierzchnie mieszkaniowe. Tak więc swoje miejsce znalazł bazarek i park z placem zabaw dla dzieci. Zapewniona ma być również kontynuacja działania przychodni i poczty poprzez umieszczenie tych usług w I etapie realizacji inwestycji.

Zapraszamy na zebrania Walnego Zgromadzenia.
Decyzja jest w Państwa rękach.


teren 03m

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino