• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunt na którym usytuowany jest budynek Brązownicza 11, do którego Spółdzielnia posiadało prawo użytkowania wieczystego, z dniem 01.0.1.2019 r. został przekształcony w prawo własności na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została uregulowana.

Jednocześnie WSBM „Chomiczówka” informuje, że Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu, po złożeniu w Spółdzielni wniosku w tej sprawie.

PDF 32x32

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino