• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Prace prowadzone przez firmę Orange Polska S.A

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” uprzejmie informuje, że w zasobach Spółdzielni prowadzone są prace związane z układaniem światłowodów telekomunikacyjnych przez firmę Orange Polska S.A.
Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U z 2015 r.poz.880 z późn. zm.) powyższe prace podyktowane są koniecznością zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu.
Za wynikłe niedogodności przepraszamy.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino