• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, budowę miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej na Dz.Ew. Nr 43/1 obręb 7-08-07 przy ul. Conrada i ul. Gotyckiej w Warszawie

Czytaj dalej

Informacja

Szanowni Państwo,

Warszawska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Chomiczówka informuje, że z dniem 23.07.2021r. na terenie, w rejonie ulic Brązownicza, Conrada, Kwitnąca, rozpoczną się prace w zakresie badań geotechnicznych. Wykonanie badań geotechnicznych jest niezbędne, do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy, jak również jest podstawą dla Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu m.st. Warszawy o obniżenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia nie rozpocznie realizacji inwestycji bez decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino