• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac drogowych:

  • Zadanie I - ROBOTY DROGOWE /remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej i inne roboty drogowe/ w zasobach WSBM „Chomiczówka”.
  • Zadanie II - Remont ulicy Renesansowej oraz przyległych częściowo ciągów pieszych należących należących do zasobów WSBM „Chomiczówka”.

SIWZ można nabyć nieodpłatnie drogą mailową w wersji elektronicznej, wysyłając zamówienie na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1, wejście „A” po dokonaniu wpłaty kwoty 100 zł (słownie sto zł 00/100). Opłatę należy wnieść na konto nr: 71 80150004 0022 5474 2001 0003.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 15, wejście „A”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.03.2019 r. godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino