• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na n/w roboty:
Na całkowitą wymianę pionów kanalizacyjnych, w pionach łazienkowych i kuchennych w 7 budynkach mieszkalnych, z podziałem na Zadanie od I do VII

SIWZ można nabyć nieodpłatnie drogą mailową w wersji elektronicznej, wysyłając zamówienie na adres poczty e-mail Spółdzielni:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego pokój nr 18, wejście „A” po opłaceniu kwoty 100 zł (słownie sto zł). wpłacając na konto Spółdzielni o Nr: 71 80150004 0022 5474 2001 0003.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest Pan Marek Łęczycki tel. do kontaktu 22 669 74 18 wew. 120.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.03.2019 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 15, wejście „A”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2019 r. godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino