• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na n/w roboty:
Wykonanie projektów i ich realizacja w zakresie:

  1. Modernizacji oświetlenia klatek schodowych i garaży.
  2. Remontu rozdzielni elktrycznych

SIWZ można nabyć nieodpłatnie drogą mailową w wersji elektronicznej wysyłając zamówienie na adres poczty e-mail Spółdzielni:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego pokój nr 1, wejście „A” po wpłacie kwoty 100 zł (słownie sto zł 00/100).
Opłatę należy wnieść na konto 71 80150004 0022 5474 2001 0003.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 15, wejście „A”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 27.09.2018 r. godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino