• Wolne mieszkania

  • Regulamin udostępniania dokumentów

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" w Warszawie - załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2016 Zarządu WSBM „Chomiczówka” z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyrównanie terenu powierzchni szutrowej na parkingach spółdzielczych.

SIWZ można otrzymać wyłącznie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6, wejście "A", po opłacie 200,00 zł. na konto nr: 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003
Do kontaktu z Oferentami, upoważniona jest pani Agata Rajska tel. 22 669-78-00 wew. 112.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.07.2017r. do godz. 14.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2017r. godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.