• Wolne mieszkania

  • Regulamin udostępniania dokumentów

  • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" w Warszawie - załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2016 Zarządu WSBM „Chomiczówka” z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WSBM „Chomiczówka” ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Opracowanie dokumentacji „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) . ) , dla istniejących budynków ZL IV - wysokich przy : Bogusławskiego nr 14,16 i 20.
  2. Montaż drzwi pożarowych. w budynkach mieszkalnych. 

SIWZ można otrzymać wyłącznie w siedzibie Zamawiającego po wpłacie kwoty 300 zł na konto nr: 71 80150004 0022 5474 2001 0003

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest Dariusz Tomzik, tel. (22) 669-78-14.

Składanie ofert 20.07.2017r. godz.12 00 w Sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2017r. w siedzibie Zamawiającego:

  1. Opracowanie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ … - godzina 16:00
  2. Montaż drzwi pożarowych - godzina 17:00 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.