Program zajęć bezpłatnych II-VI 2017

 

Plan zajęć stałych

(bezpłatnych)

 

 wtorki

15.00 – 17.00

Warsztaty taneczne dla mieszkańców Bielan
Prowadzi Paweł Sumało

poniedziałki

13.00 – 15.00

Warsztaty słowno- muzyczne dla mieszkańców Bielan kabaret "ŻMIJA"
Prowadzi Mariusz Krakowski

poniedziałki

15.00 - 17.00

Warsztaty wokalne dla mieszkańców Bielan
Prowadzi Mariusz Krakowski

poniedziałki

14.00 – 16.00

Warsztaty plastyczne dla seniorów

prowadzi Kinga Berłowska

czwartki

14.00 – 16.00

 Spotkania czwartkowe dla Seniorów

 poniedziałek – piątek

13.00 – 19.00

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Bielany” dla dzieci i młodzieży w wieku 7 -15 lat

Pomoc w odrabianiu lekcji,zajęcia świetlicowe,
opieka wychowawcza.

poniedziałki

14.00 – 16.00

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 8

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 8

Drukuj