• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Regulaminy

Nr

Nazwa

Data obowiązywania Numer uchwały

I

STATUT

24.07.2013r

(Uchwalony 20.06.13r)

2K/13

 Z-24.07.13

II

Regulamin WZ

24.07.2013r

(Uchwalony 20.06.13r)

3K/13

Z-24.07.13

III

Regulamin RN

17.01.2008r.

2/2008 ZP

IV

Regulamin Zarządu

22.04.2013r.

14/2013

VI

Regulamin Komitetów Kolonii

24.02.2014r.

12/2014

IX

Regulamin Komisji Rewizyjnej

06.10.2008r.

 62/2008

X

Regulamin Komisji Technicznej

06.10.2008r.

 60/2008

XI

Regulamin Komisji Mieszkaniowej

06.10.2008r.

 61/2008

XII

Regulamin Komisji Eksploatacyjno-Społecznej

27.10.2014r.

 65/2014

XIII

 

Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz użytkowania parkingów w WSBM „Chomiczówka”.

 

26.03.2012r.

 

7/2012

(zmiana- w § 23 po ust.3 dopisuje się ust.4). 09.04.2015r. 20/2015
XIV Regulamin w sprawie obowiązków WSBM ”Chomiczówka” i osób korzystających z lokalu w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody. 25.11.2013r. 62/2013

XVII

 

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i funkcyjnych w WSBM „Chomiczówka”.

26.03.2012r.

 

 8/2012

zm.§ 16 ust.1.pkt.2 14.04.2014r. 27/2014

XVIII

Regulamin gospodarki finansowej (obowiązuje bez §10,11,12,14 i 15)

03.02.1998r.

11/1998

XIX

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami: remontowym i inwestycyjnym WSBM „Chomiczówka”

29.12.2011r.

 66/2011

XX

  

Regulamin w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w WSBM „Chomiczówka"

 22.09.2014r.

 59/2014

(zmiana w §4 i §11 ust.3)

 09.04.2015r. 20/2015
Rozdz. V pkt .III- Rozliczanie kosztów energii cieplnej dla potrzeb co i podgrzania wody 1.01.2015r.  
 + Reg. Użytkowania lokali i rozliczeń pomiędzy użytkownikami a WSBM „Chomiczówka” - bez § 8,9,10,11.  04.04.2002r.  17/2002

XXI

Regulamin przyjmowania w poczet  członków ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań WSBM „Chomiczówka”.

29.12.2011r.

 67/2011

XXII

Regulamin pracy Komisji przetargowej

25.02.2013r. Protokół RN 2/13

XXIII

Zasady udzielania zamówień na dostawy, wykonanie robót budowlanych i usług obcym
wykonawcom obowiązujące w WSBM "Chomiczówka"  

 28.11.2006r.

 Protokół RN 10/2006

XXIV

Regulamin ustalania wysokości wkładów budowlanych  oraz  rozliczenia kosztów budowy budynków dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych .

28.10.2013r.

 48/2013

 XXV

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach WSBM „Chomiczówka”.

28.11.2011r. 

 60/2011

 XXVI Regulamin tworzenia i gospodarowania zasadniczymi funduszami własnymi (kapitałami) w WSBM „Chomiczówka”.- zawiera f. udziałowy, zasobowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych.    27.02.2012r. 3/2012
XXVII Regulamin przeprowadzani konkursu na członka Zarządu -Zastępcę Prezesa ds.tech-eksploatacyjnych 25.03.2013r. 9/2013
XXVIII Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni 20.04.2015 166/2015

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino