• 1
  • 2
  • 3
  • 4

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o udostępnienie wglądu do dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz zgłoszeniowy usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Formularz rezygnacji z usługi Net-Czynsze

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

WZÓR oferty na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoMS Word Oświadczenie dla osób ubiegających się o bonifikatę


Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino