• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Warszawska Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „CHOMICZÓWKA” informujemy, że na podstawie art. 13 RODO będą Pani/Panu przysługiwały poniższe określone prawa:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „CHOMICZÓWKA” z siedzibą w Warszawie, ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa ,zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015990, NIP: 5250011616, REGON : 012011477. zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Warszawską Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „CHOMICZÓWKA” na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora, którzy przetwarzają powierzone dane na podstawie stosownych upoważnień. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przedmiotom zewnętrznym wykonującym usługi na zlecenie administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy Spółdzielni.
 9. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Agnieszka Radtke.

Drukuj E-mail

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino