• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Osikowej 1, Osikowej 7, Osikowej 9, P. Nerudy 3, P. Nerudy 9, P. Nerudy 10, M. Dąbrowskiej 21, W. Bogusławskiego 8, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Lokale mieszkalne w nowych inwestycjach

Złóż podanie, jeśli jeszcze nie złożyłeś a jesteś zainteresowany zakupem lokalu mieszkalnego w nowych inwestycjach WSBM „Chomiczówka”.
Szanowni Państwo w dniu 28.02.2020r. /piątek/ upływa termin składania podań.

W związku z dużą ilością pytań o plany inwestycyjne Spółdzielni, m.in. w zakresie terenu, o którym już wiele się mówiło tj. w rejonie ulic: Conrada, Brązownicza, Kwitnąca (teren po bazarku oraz ewentualnie po pawilonach), chcielibyśmy Państwa poinformować, że istnieje możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej na wskazanym terenie w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych, we własnym zakresie, przez Warszawską Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową „Chomiczówka.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że w związku z drastyczną podwyżką za wywóz nieczystości, która ma obowiązywać od 1.03.2020 r. w wysokości 65,00 zł za lokal dla mieszkańców Warszawy, Spółdzielnia prosi o poparcie wystąpienia przedstawicieli Zarządu Spółdzielni do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały m.st. Warszawy dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spółdzielnia przygotowała ankietę dla mieszkańców w tej sprawie z prośbą, aby Państwo wyrazili swoją wolę. Aby usprawnić proces przygotowania list, mogą do Państwa zgłaszać się gospodarze celem wyrażenia swojej opinii. 

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino