• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Zawiadomienie

Zapraszamy do zapoznania się z infromacją w sprawie przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

PDF 32x32

Zawiadomienie

Projekt zmian do Statutu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian do Satutu WSBM „Chomiczówka” przygotowanego na Walne Zgromadzenie 2020.

PDF 48x48  

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Kwitnącej 9a, W. Bogusławskiego 14, P. Nerudy 2, M. Dąbrowskiej 23, P. Nerudy 6, Kwitnącej 21, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Czytaj dalej

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino