• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Informacja dla mieszkańców

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że w związku z drastyczną podwyżką za wywóz nieczystości, która ma obowiązywać od 1.03.2020 r. w wysokości 65,00 zł za lokal dla mieszkańców Warszawy, Spółdzielnia prosi o poparcie wystąpienia przedstawicieli Zarządu Spółdzielni do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały m.st. Warszawy dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spółdzielnia przygotowała ankietę dla mieszkańców w tej sprawie z prośbą, aby Państwo wyrazili swoją wolę. Aby usprawnić proces przygotowania list, mogą do Państwa zgłaszać się gospodarze celem wyrażenia swojej opinii. 

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. M. Dąbrowskiej 3 i Brązowniczej  5, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały  przekształcone  w prawo  własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.
Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje w sprawach terenowo-prawnych

Konsultacje Działu Członkowsko-Mieszkaniowego w sprawach terenowo-prawnych, w tym m.in. dotyczących przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność, odbywają się w pokoju nr 17 oraz pod numerem telefonu 22 669 78 00 wew. 107 w następujących godzinach:

  • Poniedziałki i czwartki: 13:00 - 17:00
  • Wtorki, środy i piątki: 8:00 - 12:00.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino