• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • WSBM Chomiczówka

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. M. Dąbrowskiej 11, M. Dąbrowskiej 13, M. Dąbrowskiej 19, W. Bogusławskiego 4, W. Bogusławskiego 16, J. Conrada 19, J. Conrada 23, Kwitnąca 13, do których Spółdzielnia posiadała w części prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Czytaj dalej

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Osikowej 1, Osikowej 7, Osikowej 9, P. Nerudy 3, P. Nerudy 9, P. Nerudy 10, M. Dąbrowskiej 21, W. Bogusławskiego 8, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu po złożeniu w Spółdzielni wniosku w przedmiotowej sprawie.

Lokale mieszkalne w nowych inwestycjach

Złóż podanie, jeśli jeszcze nie złożyłeś a jesteś zainteresowany zakupem lokalu mieszkalnego w nowych inwestycjach WSBM „Chomiczówka”.
Szanowni Państwo w dniu 28.02.2020r. /piątek/ upływa termin składania podań.

W związku z dużą ilością pytań o plany inwestycyjne Spółdzielni, m.in. w zakresie terenu, o którym już wiele się mówiło tj. w rejonie ulic: Conrada, Brązownicza, Kwitnąca (teren po bazarku oraz ewentualnie po pawilonach), chcielibyśmy Państwa poinformować, że istnieje możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowo – usługowej na wskazanym terenie w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych, we własnym zakresie, przez Warszawską Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową „Chomiczówka.

Czytaj dalej

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino