• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WSBM Chomiczówka

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” zaprasza 

uprawnione podmioty do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2019 rok.

Oferta winna zawierać:

 1. Informację o firmie (oferencie),
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
 3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich 5 lat, w tym spółdzielni mieszkaniowych,
 4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 31.10.2019 r. w Sekretariacie Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty na adres: Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa.

Ogłoszenie konkursu ofert

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem poniższych lokali użytkowych:

 1. ul. J. Conrada 11 o pow. 77,46 m2
  pawilon - parter
 2. ul. J. Conrada 13 o pow. 25,00 m2
  pawilon - parter – wolne od 01.10.2019 r.
 3. ul. J. Conrada 13 o pow. 113,62 m2 
  pawilon - parter
 4. ul. J. Conrada 13 o pow. 494,00 m2
  pawilon - I piętro
 5. ul. J. Conrada 13 o pow. 182,11 m2
  pawilon - I piętro
 6. ul. J. Conrada 13 o pow. 37,00 m2 
  pawilon - pomieszczenie magazynowe
 7. ul. J. Conrada 13 o pow. 29,33 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 8. ul. J. Conrada 13 o pow. 70,00 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne
 9. ul. J. Conrada 15 o pow. 66,42 m2 
  pawilon - pomieszczenie piwniczne

 

Czytaj dalej

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunt na którym usytuowany jest budynek Brązownicza 11, do którego Spółdzielnia posiadało prawo użytkowania wieczystego, z dniem 01.0.1.2019 r. został przekształcony w prawo własności na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została uregulowana.

Jednocześnie WSBM „Chomiczówka” informuje, że Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą ustanowić odrębną własność lokalu, po złożeniu w Spółdzielni wniosku w tej sprawie.

PDF 32x32

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino