• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Renesansowej 3 i Renesansowej 13, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

W związku z uzyskaniem zaświadczenia w przedmiotowej sprawie, Spółdzielnia złożyła ponowny wniosek o wydanie decyzji podziałowej dla niniejszych nieruchomości. Działania Spółdzielni mają na celu umożliwienie Państwu zawarcie umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych w formie aktu notarialnego.

Prosimy o śledzenie zawiadomień na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni, w których będziemy informować o dalszych krokach.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino