• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Renesansowej 17, 19, 25 i 27, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

W związku z ujednoliceniem tytułu prawnego do gruntu pod Państwa nieruchomościami, Spółdzielnia oczekuje na ujawnienie przysługującego jej prawa własności w księgach wieczystych. W następnym kroku możliwe będzie złożenie wniosków o założenie odrębnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości położonych przy ul. Renesansowej.

Działania Spółdzielni mają na celu umożliwienie Państwu zawarcie umów przeniesienia własności lokali w formie aktu notarialnego.

Prosimy o śledzenie zawiadomień na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni, w których będziemy informować o dalszych krokach.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino