• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunt, na których w części (poza działką ewidencyjną nr 104 z obrębu 7-08-12) usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. Renesansowej 5 i Renesansowej 7, do których Spółdzielnia posiadała prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. został przekształcony w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

Dopiero po zakończeniu postępowania sądowego w przedmiocie zasiedzenia części działki ewidencyjnej nr 104, możliwe będzie podjęcie dalszych kroków zmierzających ku umożliwieniu Państwu zawarcia umów przeniesienia własności lokali w formie aktu notarialnego.

Prosimy o śledzenie zawiadomień  na klatach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni, w których będziemy informować
o dalszych krokach.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino