• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że grunty, na których usytuowane są budynki mieszkalne przy ul. M. Dąbrowskiej 11, M. Dąbrowskiej 13, M. Dąbrowskiej 19, W. Bogusławskiego 4, W. Bogusławskiego 16, J. Conrada 19, J. Conrada 23, Kwitnąca 13, do których Spółdzielnia posiadała w części prawo użytkowania wieczystego, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały przekształcone w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.). Jednorazowa opłata przekształceniowa uwzględniająca 98% bonifikatę została wniesiona w całości.

W związku z ujednoliceniem tytułu prawnego do gruntów pod Państwa nieruchomościami, Spółdzielnia rozpoczęła prace nad przygotowaniem Uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, aby umożliwić Państwu zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

W pierwszym kroku: Spółdzielnia, za pośrednictwem Gospodarza, zwróci się do Państwa celem potwierdzenia informacji o zajmowanych piwnicach, jako powierzchniach przynależnych do lokali.

Po zakończeniu procedury scalenia działek ewidencyjnych w jedną księgę wieczystą, możliwe będzie zapoznanie się z treścią przygotowanego projektu Uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie. O terminie przekazania projektu do wglądu w siedzibie Spółdzielni, zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem.

Prosimy o śledzenie zawiadomień na klatkach schodowych, w których będziemy informować o dalszych krokach.

Klauzula RODO

deklaracja rodo m

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino