• Wolne mieszkania

 • Regulamin udostępniania dokumentów

 • Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wolne mieszkania

 

WOLNE MIESZKANIA

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprasza członków Spółdzielni i wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą mieszkaniową w inwestycji realizowanej przy ul. Conrada/Kwitnąca/Gotycka „ Etap I ” w Warszawie

Spółdzielnia dysponuje jeszcze lokalami dwu i trzy-pokojowymi o metrażach: 55,60 m2 ; 43,80 m2 ; 53,40 m2 ; 58,90 m2 ; 69,20 m2 ; 76,30 m2

Czytaj więcej...

Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Chomiczówka" w Warszawie - załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2016 Zarządu WSBM „Chomiczówka” z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do usługi Net-Czynsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Spółdzielni przystąpiliśmy do realizacji prac związanych z wdrażaniem dostępu do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie.
Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla członków WSBM „Chomiczówka”.

Czytaj więcej...

Aktualności

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2017

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” informuje, że na podstawie § 71 ust. 2 i w związku z § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”, porządek obrad Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” został uzupełniony o następujące punkty:

 1.  Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian Statutu zgłoszonych w ramach żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka”, a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  1) pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  2) druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii III ,IV ,VI,
  będzie głosowany osobno w punkcie 9 uzupełnionego porządku obrad: tj. „9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka””.
 2. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 3. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”. 

 

 Walne Zgromadzenie odbędzie się:

 1. W ramach terytorium KOLONII I
  w dniu 22.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 2. W ramach terytorium KOLONII II
  w dniu 23.05.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 3. W ramach terytorium KOLONII III
  w dniu 24.05.2017r. (środa) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców Domino ul.Bogusławskiego 6A.
 4. W ramach terytorium KOLONII IV
  w dniu 25.05.2017r. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców Domino ul.Bogusławskiego 6A.
 5. W ramach terytorium KOLONII V
  w dniu 29.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 6. W ramach terytorium KOLONII VI
  w dniu 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.
 7. W ramach terytorium KOLONII VII
  w dniu 31.05.2017r. (środa) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul.P.Nerudy 1.

 

 

UWAGA!

 

Informujemy członków Spółdzielni, że zgodnie z § 71 ust. 1 Statutu WSBM ”Chomiczówka” możecie Państwo zapoznać się z dokumentami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” (wszystkich siedmiu jego części) i które odbędą się w terminach podanych w dostarczonym Zawiadomieniu - w Dziale Organizacyjno-Samorządowym, w godzinach pracy Spółdzielni (pokój 14).

 

 

do góry

WALNE ZGROMADZENIE (część I)
w ramach terytorium KOLONII I
na dzień 22.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

do góry 

WALNE ZGROMADZENIE (część II)
w ramach terytorium KOLONII II
na dzień 23.05.2017r. (wtorek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część III)
w ramach terytorium KOLONII III
na dzień 24.05.2017r. (środa) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców Domino ul. Bogusławskiego 6A.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część IV)
w ramach terytorium KOLONII IV
na dzień 25.05.2017r. (czwartek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców Domino ul. Bogusławskiego 6A.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część V)
w ramach terytorium KOLONII V
na dzień 29.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VI)
w ramach terytorium KOLONII VI
na dzień 30.05.2017r. (wtorek) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

 

 

do góry

 

WALNE ZGROMADZENIE (część VII)
w ramach terytorium KOLONII VII
na dzień 31.05.2017r. (środa) o godzinie 18.00

w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1.

 

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Omówienie Sprawozdania i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r..
 6. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Kolonii.
 8. Wybór członków Komitetu Kolonii.
 9. Podjęcie Uchwał WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka”:
  1) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – w brzmieniu opracowanym przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”,
  2) Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Statutu WSBM „Chomiczówka” – a dotyczących zmiany podziału Walnego Zgromadzenia z siedmiu części Walnego Zgromadzenia na dwie części Walnego Zgromadzenia tj.:
  pierwsza część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: I, II, V, VII,
  druga część Walnego Zgromadzenia ma obejmować teren Kolonii: III ,IV ,VI,
  - w brzmieniu popartym przez grupę członków Spółdzielni w ramach żądań dotyczących uzupełnienia porządku obrad zgłoszonych w trybie § 70 ust. 6 Statutu WSBM „Chomiczówka”,
 10. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia WSBM ,,Chomiczówka”
 11. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 12. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali wybudowanych w ramach inwestycji zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Kwitnącej i Nerudy.
 13. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.
 14. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie planowanych inwestycji budowy lokali mieszkaniowych i usługowych w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w najbliższych latach.
 15. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie finansowania modernizacji dźwigów osobowych w budynkach WSBM „Chomiczówka”.
 16. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 17. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca realizacji Uchwały Nr 4K/2016 WZ WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji zaleceń zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności WSBM ,,Chomiczówka” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
 18. Zapoznanie się z listem polustracyjnym ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r.
  z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015r. i podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego ZRSM RP z dnia 22 listopada 2016 r. z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2015 r.
 19. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 roku wraz z omówieniem sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 20. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 21. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 22. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Edwardowi Młynarczykowi za 2016 r.
 23. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2016 r..
 24. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Danucie Zioło za 2016 r.
 25. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WSBM „Chomiczówka” P. Mariannie Michalik za 2016 r.
 26. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) WSBM „Chomiczówka” za 2016 r.
 27. Podjęcie Uchwały WZ WSBM „Chomiczówka” dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań WSBM „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.
 28. Przyjęcie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 29. Zakończenie obrad.

 

do góry