• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Oferta pracy

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” poszukuje pracownika na stanowisko ogrodnika do obsługi zieleni na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię. Najlepiej, aby kandydat na ogrodnika posiadał umiejętności na w/w stanowisko, ewentualnie chęci i zaangażowanie do wykonania w/w zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do działu kadr lub kierownika działu eksploatacji w biurze Spółdzielni, ul. Nerudy 1. Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o telefon 22-669-78-00 - wewnętrzny: kadry 108, kierownik działu eksploatacji 219.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino