• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2019

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” na podstawie §70 ust. 1 oraz §71 ust. 1 Statutu WSBM „Chomiczówka”, zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE.

PDF 48x48

 

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino