• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ogłoszenie konkursu ofert

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs ofert na ustalenie wysokości czynszu na najem lokalu użytkowego, o pow. 469,48 m2, usytuowanego na parterze, w pawilonie przy ul. Bogusławskiego 6 A w Warszawie (wolnego od 15 września 2018 r.).
Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2018 r.

Warunkiem podpisania Umowy Najmu na w/w lokal użytkowy będzie wykonanie przez Najemcę prac remontowych, ujętych w Kosztorysie Nakładczym.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie oraz kopię Kosztorysu Nakładczego można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie, pokój nr 12.
Tel. (22) 669-78-00 wew. 218.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino