• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Uprzejmie informujemy, że na czas remontu w wejściu C, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przyjmuje w wejściu B wew. 131. 

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” zaprasza 

uprawnione podmioty do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2019 rok.

Oferta winna zawierać:

  1. Informację o firmie (oferencie),
  2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
  3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich 5 lat, w tym spółdzielni mieszkaniowych,
  4. Proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 31.10.2019 r. w Sekretariacie Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty na adres: Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa.

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości

Uchwalona przez XXXI Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w dniach 20-22 września 1995 r.


Definicja:
Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.

Czytaj dalej

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino